Το επίδομα – Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζει

Το επίδομα – Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζει

Διαφ.
Το επίδομα - Μπαίνει ο γύφτος στο τσαντίρι και φωνάζει